De draai van D66 en de nacht van Duthler

Ingrid bron zonder spelfouten

In 2015 voerde het kabinet Rutte III met steun van GroenLinks en – de zelfbenoemde en haar doelgroep verloochenende studentenpartij – D66, het sociaal leenstelsel in. Vanaf dat moment is studeren fors duurder geworden en lijkt het credo ‘wie rijk is, mag slim zijn’ te zijn geboren.

Twee jaar later brak een verkiezingsstrijd los, waar het behouden of terugdraaien van het sociaal leenstelsel een prominent onderdeel van was. Studenten kregen hoop op een rechtvaardiger stelsel door de aanwezigheid van het CDA en de ChristenUnie aan de onderhandelingstafel, maar die hoop bleek, na de langste formatie in de recente Nederlandse geschiedenis, ijdel te zijn geweest. In plaats van de gehoopte terugkeer naar een rechtvaardig stelsel, werden studenten afgekocht met een korting van duizend euro op het collegegeld in het eerste jaar.

Opnieuw twee jaar later wordt de pijn van studenten niet verlicht, maar verder verzwaard, door de aangekondigde renteverhoging. Bij de invoering van het ‘sociaal’ leenstelsel werd bepaald dat de rente gebaseerd zou worden op een looptijd van vijf jaar, in plaats van de gebruikelijke drie tot vijf jaar in het oude stelsel. Inmiddels ligt een nieuw wetsvoorstel voor dat studenten nog verder wil uitmelken door de rente voortaan te baseren op een looptijd van maar liefst tien jaar. Voor studenten met een gemiddelde studieschuld van 21.000 euro, betekent dit een toename van circa 5.000 euro.

Wie zich afvraagt waarom het kabinet ervoor kiest om studenten verder te verzwelgen in een nu al onbegaanbaar moeras, zal stijl achterover slaan van het antwoord. De toelichting is namelijk dat deze maatregel nodig zou zijn voor ‘de houdbaarheid van de overheidsfinanciën’. Een opmerkelijke verdediging, aangezien de staatsschuld het afgelopen jaar verder is afgenomen en de schatkist een begrotingsoverschot van elf miljard euro incasseerde. Het gegeven dat D66 minister Van Engelshoven er herhaaldelijk niet in slaagt om een vuist te maken, wanneer de coalitie het geld verdeelt, creëert een verantwoordelijkheid voor andere partijen.

Is Duthler bereid om dit onzalige wetsvoorstel ouderwets op zijn merites te beoordelen, studenten los te koppelen van Ruttes melkmachine en haar naam te vereeuwigen in het rijtje met de ‘de nacht van?’

In een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie, waarin alle voortekenen erop wijzen dat de student nog verder zal worden uitgemolken, gloort een sprankje hoop. Ruim een week geleden is Anne-Wil Duthler namelijk uit de Eerste Kamerfractie van de VVD gezet. Hiermee is de coalitie haar meerderheid in de senaat verloren en is Duthler ontheven van haar verbondenheid aan het regeerakkoord. Als gevolg hiervan kan zij haar rol als senator uitvoeren zoals deze bedoeld is, namelijk als objectieve beoordelaar van de voorgelegen wetsvoorstellen. Is Duthler bereid om dit onzalige wetsvoorstel ouderwets op zijn merites te beoordelen, studenten los te koppelen van Ruttes melkmachine en haar naam te vereeuwigen in het rijtje met ‘de nacht van?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll naar top