De nacht van Duthler II

Gisteravond en vandaag buigt de Eerste Kamer zich over de verhoging van de rente op studieschulden. Minister Van Engelshoven is van plan de looptijd van de rente te verdubbelen van vijf naar tien jaar. De hoogte van de te betalen rente is afhankelijk van de looptijd: hoe groter de looptijd, hoe hoger de rente. Het kabinet zet deze maatregel door ondanks de groeiende zorg over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Onlangs trok GroenLinks, één van de ‘founding fathers,’ van het leenstelsel, de conclusie dat het nieuwe systeem nu al onhoudbaar is geworden en het CDA gaf al eerder aan dat zij na deze kabinetsperiode terug willen naar het oude systeem. Studenten hebben echter niets aan de afbrokkelende politieke steun voor het uitmelken van studerend Nederland, zolang het kabinet hiermee doorgaat. Aangezien de Eerste Kamer zich hier in de oude samenstelling over buigt is de harde nee van de gehele oppositie niet genoeg om het plan naar de prullenbak te verwijzen, maar de verloren VVD dochter Anne-Wil Duthler kan zich ontpoppen beschermvrouw van studenten door tegen dit onzalige voorstel te stemmen.

Voor een student met een gemiddelde studieschuld resulteert de verdubbeling van de looptijd in een extra last van vijf duizend euro. Bovenop alle eerdere maatregelen die de studentengemeenschap troffen, wordt de drempel om te studeren hiermee opnieuw opgehoogd, met als enige argument: ‘de houdbaarheid van de overheidsfinanciën’. Dit alles gebeurt terwijl premier Mark Rutte tijdens de financiële crisis riep dat rekeningen niet mogen worden doorgeschoven naar volgende generaties en na de crisis aangaf dat iedereen moet gaan merken dat het beter gaat. Studenten worden hierbij helaas consequent overgeslagen. Bij het behandelen van miljoenennota’s rekent het CPB uit welke gevolgen kabinetsbeleid heeft per inkomensgroep. De koopkracht van studenten wordt echter nooit berekend, door het CPB. Onderzoek van de CDA jongeren heeft vorig jaar september aangetoond dat de koopkracht van studenten is gedaald met meer dan twee procent, terwijl alle gemeten inkomensgroepen aan koopkracht wonnen. Door na het invoeren van het leenstelsel, de verhoging van het lage BTW tarief en de oplopende kamerhuur, ook de looptijd van de rente op studieschulden op te hogen, wordt studeren opnieuw duurder.

Wat deze voorgenomen maatregel nog pijnlijker maakt is het gegeven dat de armste studenten hier het zwaarst door worden getroffen. Studenten die afkomstig zijn uit een zwakkere sociaaleconomische positie moeten over het algemeen meer lenen dan andere studenten. Hoe zwakker de schouders van de student, hoe hoger de schuld en hoe groter de extra lasten. Hoewel het populisme afdruipt van het credo ‘wie rijk is mag slim zijn’ dat de SP hier opplakt, dekt het de lading van dit plan van minister Van Engelshoven.

Anne-Wil Duthler die recent uit de senaatsfractie van de VVD werd gebonjourd, gaf in het AD aan te vrezen dat de toegankelijkheid van het onderwijs door deze voorgenomen maatregel in het geding komt. Hoewel Duthler haar stem nog niet heeft bepaald, staat de deur duidelijk op een kier. Daarom is de hoop die in het artikel: ‘De draai van D66 en de nacht van Duthler’ werd beschreven actueler dan ooit.

In een ogenschijnlijk uitzichtloze situatie, waarin alle voortekenen erop wijzen dat de student nog verder zal worden uitgemolken, gloort een sprankje hoop. Duthler kan – ontheven van haar verbondenheid aan het regeerakkoord – haar rol als senator uitvoeren zoals deze bedoeld is, namelijk als objectieve beoordelaar van wetsvoorstellen. Duthler kan haar naam vereeuwigen in het rijtje met ‘nachten van’ door de studentengemeenschap los te koppelen van de eeuwige melkmachine van Rutte.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here