Rekeningrijden, de vervuiler moet betalen

Het klimaatakkoord en rekeningrijden gaan hand in hand. Het kabinet doet onderzoek naar invoering van rekeningrijden per 2026.  Het kabinet onderzoekt drie opties: een algehele spitsheffing, een tijds- en plaatsgebonden heffing en een heffing voor elektrische auto’s. Het doel van rekeningrijden is om mensen uit de auto te krijgen en daarmee de CO2 uitstoot te verminderen.

De meest voor de hand liggende optie is een tijds- en plaatsgebonden heffing. Hierdoor worden files en de CO2 uitstoot verminderd. Jaar op jaar sneuvelen filerecords en ontstaan er nieuwe files. In Gelderland en het zuiden groeien files zelfs harder dan in de randstad. In de huidige situatie wordt autogebruik van 100 kilometer per maand net zo zwaar belast als gebruik van 500 kilometer. Het huidige stelsel moedigt autobezitters aan om de auto zo vaak mogelijk te gebruiken, weggebruik is immers gratis. Daar tegenover staan wel de accijnzen op benzine en diesel maar die staan in schril contrast met de wegenbelasting. In tegenstelling tot de wegenbelasting wordt op gas en stroom wel geheven op het verbruik. Het eeuwen oude motto ‘de vervuiler betaald’ is hier van toepassing. Een motto wat ons zou moeten helpen bij het behalen van de klimaatdoelen.

Uiteindelijk legt het kabinet het bonnetje bij de burger en niet bij zichzelf.

Bij alle opties die het kabinet onderzoekt gaat geen een uit van de vervuiler betaald. De rijder wordt bestraft om in de file te staan. Aan in de file staan, kan de rijder echter weinig aan doen. Een ritje naar Amsterdam kan net zo vervuilend zijn als een ritje op het platteland.  Als iemand ‘blaam’ treft is het wel de overheid. Jarenlang niet voldoende investeren in infrastructuur en het ontmoedigen van OV-gebruik door absurd hoge prijzen. Daarnaast worden we door krapte op de woningmarkt  gedwongen tot het wonen in buitengebieden, wat resulteert in meer files. Uiteindelijk legt het kabinet het bonnetje bij de burger en niet bij zichzelf.

Een spitsheffing draagt niks tot weinig bij aan vermindering van de CO2 uitstoot. Immers een werknemer moet om half 9 op het werk zijn en kan niet een uur laten komen om de file te vermijden. De geschiedenis leert ons dat het principe de vervuiler betaald werkt. Rekeningrijden per kilometer is wellicht de enige optie om autoverbruik te verminderen. De kosten per rit worden inzichtelijk en ontmoedigt autogebruik.  Kies voor eerlijk, kies voor rekeningrijden per kilometer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here