De puinhopen van pabo.

In deze miniserie over de puinhopen van pabo besteedt Politiek van Morgen speciale aandacht aan de problematiek in het basisonderwijs. Terwijl de problemen de afgelopen jaren meer dan ooit zijn benoemd, lijken oplossingen nog niet te zijn gevonden.

Keuren aan de poort

Onlangs liet de coalitie een proefballon op waarin werd geopperd dat de toelatingseisen voor de lerarenopleiding basisonderwijs moeten verdwijnen. Een drastische maatregel op het eerste gezicht, maar één die past in de stappen die de laatste jaren zijn gezet. Waar de opleiding van een pabostudent in het recente verleden werd beëindigd wanneer de betreffende student niet aan de basistoetsen voor de Nederlandse taal en Rekenen kon voldoen, is dit obstakel inmiddels al uit de weg geruimd. Wat overbleef waren de toelatingseisen. Om aan de opleiding te mogen beginnen heeft een aspirant student nu nog voldoende kennis nodig op de gebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Door ook deze laatste waarborgen, van het basisniveau van een potentiële leerkracht in het basisonderwijs, te verwijderen hakt de politiek verder in op de wortel van kwalitatief basisonderwijs.

De wond die het lerarentekort is geworden wordt niet-ontsmet voorzien van een pleister die de wond slechts ten dele dekt.

De kortzichtigheid van de coalitie op dit dossier is schrijnend. Op deze manier wordt de wond die het lerarentekort is geworden niet-ontsmet voorzien van een pleister die de wond slechts ten dele dekt. Deze ontoereikende verzorging zal leiden tot een figuurlijke ontsteking. Het resulteert in een degradatie van het leraarsvak, tot meesters en juffen die de kennis die zij over moeten brengen zelf onvoldoende of zelfs niet beheersen. De afgelopen jaren heeft kabinetsbeleid ervoor gezorgd dat de toetsing van algemene kennis stap voor stap is verwijderd uit de pabo-opleiding. Als ook de laatste overgebleven borging van algemene kennis, aan de voorkant wordt weggehaald, kan de kunde van een leerkracht simpelweg niet meer worden getoetst. Alleen pedagogische en didactische vaardigheden blijven dan over. Hoewel deze elementen van groot belang zijn, is het op zichzelf niet genoeg. Iemand kan nog zo goed in staat zijn om kennis aan kinderen over te brengen, maar wanneer die kennis te beperkt is, valt er al snel niets meer over te brengen.  

De Nederlandse taaltoets en de Rekentoets moeten op termijn weer een voorwaardelijk onderdeel van de lerarenopleiding worden.

Een pleister op een deel van de wond is dan ook niet genoeg. Het kabinet moet de wond ten langen leste grondig gaan verzorgen. De toelatingscriteria moeten in stand blijven en de Nederlandse taaltoets en de Rekentoets moeten op termijn weer een voorwaardelijk onderdeel van de lerarenopleiding worden. Meesters en juffen die onze volgende generaties opleiden en deels opvoeden maken een blijvend verschil in de ontwikkeling van hun leerlingen. Daarom mag hun kwaliteit niet verder verminderen en moet dit wellicht zelfs meer worden geborgd. Er worden niet te veel ongeschikte aspirant studenten geweigerd aan de poort, mogelijk is zelfs het tegendeel waar, maar er melden zich te weinig geschikte aspirant studenten. Dat is het enige echte probleem. Hier moet het kabinet op handelen, ook als daarvoor structureel diep in de buidel moet worden getast. Het leraarsvak moet weer aantrekkelijk worden gemaakt!

#HoeDan? Binnenkort meer in deze miniserie over de puinhopen van pabo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here