Geef pabostudenten eindelijk een stagevergoeding

De puinhopen van pabo II

In deze miniserie over de puinhopen van pabo besteedt Politiek van Morgen speciale aandacht aan de problematiek in het basisonderwijs. Terwijl de problemen de afgelopen jaren meer dan ooit zijn benoemd, lijken oplossingen nog niet te zijn gevonden.

Eenmaal begonnen aan de lerarenopleiding wordt een student vrijwel meteen in het diepe geworpen. Waar bij de meeste hbo-opleidingen een stageperiode in het derde jaar plaatsvindt, nadat de benodigde theoretische kennis is overgebracht, begint dit voor pabostudenten al in het eerste studiejaar. Ieder semester neemt de omvang van het aantal stagedagen toe en in het laatste studiejaar resulteert dat in een fulltime LIO-stage. Deze leraren in opleiding maken lange dagen. Ruim voor de leerlingen op school aankomen, melden zij zich in alle vroegte op hun stageschool. Gedurende de dag geven zij zelf lessen, ondersteunen zij de leerlingen en de leerkracht en in de ‘pauzes’ worden de kinderlijke ruzietjes en huilbuien vakkundig bedekt met de mantel der liefde. Nadat de leerlingen ’s middags huiswaarts keren begint het nakijkwerk, de administratie en het belangrijkste van alles: de evaluatie. Na een dag van pakweg negen uur zonder noemenswaardig moment van rust – anders dan een vluchtig toiletbezoek – kan de schooldeur worden dichtgetrokken en haast de betreffende student zich richting zijn of haar bijbaan.

Pabostudenten worden door het huidige beleid gedwongen om na een negen uur durende werkdag elders bij te klussen

Het leraarsvak is prachtig, maar tegelijkertijd zwaar. Vaak wordt vergeten dat werkdagen vele malen langer zijn dan de periode tussen het brengen en ophalen van de kinderen. Voor beginnende leraren vergt een dag wellicht nog wel meer energie dan voor een routinier, terwijl de werkdruk van deze meer ervaren krachten ook al als torenhoog wordt gezien. Het gegeven dat deze leraren in opleiding geen stagevergoedingen ontvangen, in tegenstelling tot studenten in veel andere sectoren is dan ook onbegrijpelijk. Niet alleen zijn de werkdagen lang en zwaar, maar ook worden minder gefortuneerde studenten hierdoor gedwongen om na een werkdag op de basisschool, in de avonduren elders bij te klussen. Dit moordende regime kost simpelweg leerkrachten. Voor sommigen is het logischerwijs te zwaar, met uitval en een potentiële leerkracht minder als gevolg. Door deze studenten net als in veel andere sectoren een stagevergoeding te geven kunnen studenten worden ontlast, kan de uitval worden teruggedrongen en wordt een pabostudie ook voor studenten met een smalle beurs en een niet onuitputtelijke energievoorraad behapbaar. Juist voor een cruciaal publiek en fragiel beroep als dat van een leerkracht, mag deze vorm van ondersteuning in de opleiding niet langer ontbreken.

Binnenkort meer in deze miniserie over de puinhopen van pabo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here