Negatieve spaarrente. Vul de matrassen!

Als eerste grote Nederlandse bank besloot de ABN Amro onlangs tot het invoeren van een negatieve spaarrente. Spaarders met een bij de bank gestald vermogen van meer dan tweeëneenhalf miljoen euro gaan een halve procent rente per jaar betalen. Voor andere spaarders wordt de spaarrente afgeschaft. Geen positieve, maar dus ook geen negatieve rente.

Tot aan de economische crisis die ons in het eerste decennium van deze eeuw overviel leek het alsof economische groei oneindig was. Waar vrede en democratie bloeiden zou groeiende welvaart geoogst worden. Tijdens de crisis en ook nu groeit langzaam het besef dat deze voor waarheid aangenomen hypothese geen standhoudt. Beetje bij beetje ontstaat de realisatie dat onze en volgende generaties het niet per definitie beter gaan krijgen dan onze ouders. Dat welvaart en ja, zelfs vrede, geen vanzelfsprekendheden zijn. De vraag is niet langer of, maar wanneer de welvaartsgroei stokt.

“De grens waarboven een negatieve rente geldt komt de komende jaren en bij andere banken aanzienlijk lager te liggen”

Een van de eerste voorbeelden van deze nieuwe economische werkelijkheid is het verdwijnende rendement van sparen. Waar effecten van de inflatie op geparkeerd geld altijd tenminste gedeeltelijk werden gecompenseerd door spaarrente gaat die voorziening de komende maanden en jaren bank voor bank verdwijnen. Het is niet ondenkbaar dat de grens waarboven een negatieve rente geldt de komende jaren en bij andere banken aanzienlijk lager komt te liggen dan de tweeënhalf miljoen euro waar de ABN Amro nu voor heeft gekozen. Hoewel de verandering zelf drastisch is, kwam die niet als onverwacht en is die niet onwenselijk.

“Dat niet meer wordt betaald om een dienst te mogen leveren is zo gek nog niet”

Ten eerste is het voor de economie gunstig wanneer euro’s meerdere keren worden uitgegeven en niet geparkeerd staan op een bank. Ten tweede is het eigenlijk niet meer dan logisch dat voor een geleverde dienst wordt betaald. Mensen zetten hun geld niet primair op een bank omdat het een beetje rente oplevert, al zal het bij de keuze tussen verschillende banken een rol van betekenis spelen, maar mensen zetten hun geld op een bank, zodat er op wordt gepast. Het biedt een gevoel van zekerheid omdat er geen stapels cash rondslingeren in hun huis, of hoeven te worden verstopt in de matrassen. Dat een beheerdienst in de toekomst niet meer betaald om een dienst te mogen leveren en aan mensen met grote vermogens daar zelfs een bijdrage voor vraagt is dan ook zo gek nog niet.

In ruil voor deze meer realistische werkwijze zouden banken in de toekomst alleen wel iets chiquer te werk mogen gaan. Geen grote gokken meer met de burgerlijke spaarpotten, aangezien de rente niet meer verdiend hoeft te worden. Degelijk beleid, waardoor de overheid niet opnieuw banken hoeft te redden met door de burger opgehoeste miljardenbedragen, zodat diezelfde burger zijn vermogen niet ziet verdampen. Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here