Is Nederland het eerste land dat CETA blokkeert?

Vanavond debatteert de Tweede Kamer over het CETA-verdrag. Dit verdrag is een vrijhandelsverdrag tussen lidstaten van de Europese Unie en Canada. Hoewel de onderdelen van het verdrag al sinds 2017 voor tachtig procent worden uitgevoerd, kan de Tweede Kamer vanavond een dikke streep door de al in werking gezette plannen van het kabinet zetten. Nog voor de eerste termijn van de Kamer sprak minister Kaag van Buitenlandse handel tegen het journaille uit dat het verwerpen van dit beleid door het parlement een blamage voor ons land zou zijn. Het zijn grote woorden die, ogenschijnlijk terecht, vrees uitspreken voor het oordeel van de Kamer. Saillant detail is dat het verdrag gevaar lijkt te lopen doordat coalitiepartij ChristenUnie onlangs een terugtrekkende beweging maakte en de Partij van de Arbeid, nota bene met toenmalig minister Ploumen, een felle pleitbezorger van dit verdrag, in de herfst van het vorige jaar een sierlijke draai van 180 graden volbracht.

De ChristenUnie

De ChristenUnie heeft de boerengeest gekregen en lijkt de fakkel van het CDA en de VVD over te willen nemen. Terwijl Nederlandse boeren maatregel na maatregel moeten slikken om de uitstoot van stof x en deeltje y te beperken en zo min mogelijk reststoffen te produceren, gelden deze kostenposten en bureaucratische oerwouden in veel andere landen, waaronder Canada niet of nauwelijks. De relatief kleine en zwaarbelaste Hollandse boeren zouden in de door de ChristenUnie gemaakte analyse mogelijk verzwolgen kunnen worden door de grote agrarische bedrijven in Canada. De positie van de ChristenUnie is ietwat bevreemdend voor een coalitiepartij, maar tegelijkertijd is het wellicht nog opmerkelijker dat het CDA en de VVD niet of nauwelijks meegaan in deze analyse rondom de door hen geliefde boerensector.

De Partij van de Arbeid

Hoewel het maken van een opmerkelijke draai de sociaaldemocratie nimmer vreemd is geweest, lijkt de PvdA van Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen inmiddels alle schaamte voorbij. Zo´n beetje alles wat de vorige kabinetsperiode acceptabel was of zelfs uit de eigen rode koker kwam is inmiddels slecht geworden. Rob Jetten deed vandaag nog een pijnlijke poging om Asscher en Ploumen naar de Kamer te laten komen om hun draai te verantwoorden, maar stuitte op een kamerlijke muur van onwelwillendheid, waardoor hij genoegen moest nemen met PvdA woordvoerder Kirsten van den Hul als opponent. Geharnast in het almaar veranderlijke eigen gelijk zal de op dit onderdeel verdeelde coalitie vanavond bot blijven vangen bij Van den Hul en co.

Baudet

Waar Thierry ook is, is vuur. Aan de interruptiemicrofoon haalde Baudet zijn standaardrepertoire tevoorschijn om Rob Jetten te bestrijden. Hij vroeg of Jetten de exacte cijfers kende uit een rapport waarvan waarschijnlijk alleen hij het bestaan afwist, het voorspelbare antwoord van Jetten was nee. De gemiddelde kijker zal misschien denken dat Jetten zijn huiswerk niet goed heeft gedaan, of dat Baudet het slimste jongetje uit de klas is. In werkelijkheid is het een goedkope, maar trefzekere debattruc waarvan Baudet zich met enige regelmaat bedient. Cijfers vragen, niet krijgen en ze vervolgens zelf opdreunen. 0,01 procent van de gezamenlijke economieën van de EU-lidstaten. Verwaarloosbaar, onmeetbaar zei hij, ietwat contradictoir nadat hij zelf had voorgerekend dat dit 2,1 miljard euro aan gezamenlijke economische groei betekende. Hoewel goedkoop, toont het de tegenstellingen in de Kamer. Jarenlang is gezwegen over handelsverdragen, maar na het Oekraïnereferendum lijkt de geest definitief uit de fles.

Een voorspelling voor het debat van vandaag en de stemmingen van volgende week? De ChristenUnie eist stevige toezeggingen, het kabinet belooft zich in te spannen, zonder daadwerkelijk de intentie te hebben om de boerenkolen uit het vuur te slepen en de coalitie sluit na een stevig debat andermaal de rijen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here