De politiek op rapport. Carola Schouten is net niks.

In deze splinternieuwe rubriek kijkt Politiek van Morgen naar de politiek van het verleden. De hoofdrolspelers van deze aflopende kabinetsperiode komen de komende weken op rapport. We maken de balans op over de afgelopen jaren nu de laatste maanden van het kabinet Rutte III zijn aangebroken. Wie presteerden op het allerhoogste niveau, wie scoren een krappe voldoende en wie zakten hopeloos door het ijs? One year to go. De politiek komt op rapport.

Carola Schouten

Uit het niets werd Carola Schouten de afgelopen maanden één van de kernfiguren in Den Haag. Hoewel zij als derde vicepremier op papier al een behoorlijke rol van betekenis had, leek zij op haar ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lange tijd een vooraanstaande rol in de schaduw te spelen. De stikstofcrisis trok haar ongewild in het volle licht van de schijnwerpers. Als boerendochter en voorvrouw van het ChristenUnie smaldeel in het kabinet genoot Schouten lange tijd groot vertrouwen onder haar eigen achterban, binnen de agrarische sector en onder de bevolking in brede zin. Haar weifelende optreden tijdens deze eerste echte vuurdoop maakte een genadeloos einde aan deze populariteit.

Wanneer een minister die onder de druk van een zwaarwegend dossier tijdens een partijcongres aangeeft dat het helpt om dingen soms neer te leggen bij onze lieve heer fronzen de wenkbrauwen van menig Nederlander. Toch is het bewonderenswaardig en misschien zelfs een tikkeltje verfrissend hoe Schouten haar geloof als bewindslied zo openlijk omarmd als inspiratiebron, zonder daar herhaaldelijk in door te slaan zoals haar voorganger André Rouvoet nogal eens deed.

Aan het begin van deze kabinetsperiode liet Schouten zich in EU-verband de kaas van het brood eten door onze Franse vrienden door de pulsvisserij aan banden te laten leggen. Nederlandse ondernemers liepen voorop in deze nieuwerwetse manier van vissen, maar werden opzij gezet ten faveure van de ouderwetse Franse visserijtechnieken.

Hoewel het D66 Kamerlid Tjeerd de Groot was die de lont in het agrarische kruitvat stak door te pleiten voor een halvering van de veestapel, straalt de negatieve smaak die aan het met stikstof gevulde gehemelte van de landbouw blijft kleven vooral op Schouten af. Grote positieve mijlpalen heeft zij de afgelopen jaren niet kunnen slaan. Twee stevige krassen heeft zij wel opgelopen.

Met one year to go is dit het rapport van Carola Schouten.

Schouten is een talentvol bestuurder. Niet voor niets werd zij in 2011 door de parlementaire pers uitgeroepen tot politiek talent van het jaar. Als secondante van eerst Arie Slob en daarna van Gert-Jan Segers heeft zij al jaren een stevige vinger in de pap bij de ChristenUnie. Een uitstekende politica is echter niet gelijk een goede bestuurder. Schouten heeft flinke krassen opgelopen, maar wordt gewaardeerd door haar dossierkennis en inzet. Toch is en blijft beeldvorming van cruciaal belang in Den Haag en kan niet anders dan worden geconcludeerd dat Schouten met one year to go nog flinke stappen zal moeten zetten.

Rapportcijfer: 5

Coming Soon
Welk cijfer geef jij Carola Schouten?
Welk cijfer geef jij Carola Schouten?
Welk cijfer geef jij Carola Schouten?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here