Nederland tegen een totale lockdown!

Foto: Christopher A. Dominic

Bijna 70% van de Nederlanders kan zich vinden in de intelligente lockdown. Ruim 20% pleit voor een totale lockdown. PVV en FvD kiezers zijn voorstander van een totale lockdown. Bij de PVV vindt ruim 50% dat er een totale lockdown moet komen in verhouding tot (slechts) 38% bij de FvD. Het kabinet heeft tot op heden nog geen besluit genomen over het verlengen van het sluiten van de scholen. 73% van de Nederlanders vindt dat de scholen gesloten moeten blijven tot na de meivakantie. Bij ouders met kinderen op de basisschool vindt ruim 60% dat de scholen gesloten moeten blijven in verhouding tot 73% op het voortgezet onderwijs.

Daarnaast is er de vraag gesteld wat de exitstrategie van het kabinet moet zijn. Onder exitstrategie verstaan we in welk termijn en hoe de maatregelen afgebouwd moeten worden. Hier zien we een grote verdeling tussen demografische kenmerken en politieke voorkeuren.

Ruim 40% geeft de voorkeur voor het gedeeltelijk afbouwen van de maatregelen al is de kans op besmetting hoog. 55% geeft de voorkeur aan het handhaven van de maatregelen tot de kans op besmetting nul is. We zien hier een groot verschil tussen jong en oud. Dit is te verklaren omdat het risico voor ouderen groter is dan voor jongeren.

Kiezers van D66, VVD en FvD zijn grotendeels een voorstander van het afbouwen van de maatregelen. Dit is vooral opmerkelijk voor FvD kiezers. 38% van de FvD kiezers zijn namelijk een voorstander van een totale lockdown.

Tot slot is gepeild hoe groot mensen de kans inschatten dat zij besmet raken.

Jongeren schatten de kans dat zij besmet worden hoger in. Dit kan te maken hebben dat jongeren het corona-virus onderschatten omdat ze denken dat ze weinig risico lopen. Dit zien we ook terug in de vraag of ze denken dat het virus hun fataal zal worden. Slechts 12% van de jongeren denkt dat het virus hun fataal zou worden. 72% van de ouderen denken dat ze een besmetting niet zullen overleven.


Bron: Maurice de Hond / Peil.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here