Het kabinet is veel te lief voor ondernemers.

Foto: Gerard Stolk

Terwijl het kabinet met miljarden smijt om de werkgelegenheid in stand te houden zijn ondernemers vooral boos en werknemers angstvallig stil. Het eerste steunpakket was ‘quick and dirty’. Ja, de gewenste snelheid waarmee de staatsteun op de rekening van ondernemend Nederland verscheen was er. Nee, de regeling was weinig verfijnd en werd uiteindelijk niet wat het beloofde te worden. In plaats van tien procent bleek de ondernemersverantwoordelijkheid voor de doorbetaling van arbeidskrachten fors hoger tot wel een derde van het geheel.

Vooropgesteld dat ondernemers altijd een zeker ondernemersrisico lopen is het niet meer dan terecht dat het kabinet hen in deze bizarre tijden te hulp schiet. Nu veel sectoren zich opmaken voor een voorzichtige open-up moet het misverstand niet ontstaan dat daarmee de staatssteun kan of zal verdwijnen. In tal van sectoren nemen capaciteit en omzet af zolang onze samenleving zich bevindt in een strijd tegen een onzichtbaar virus. Volgende steunpakketten zijn dan ook in de maak. Hierin moeten drie dingen gebeuren. Ten eerste moet het kabinet de verfijning toepassen die door een tijdsgebrek in de eerste pakketten ontbrak. Alleen door verfijning en heldere communicatie kan rechtvaardige ondersteuning tot stand komen waarin misverstanden en onbegrip een minder prominente plek innemen. Ten tweede moet het kabinet de fluwelen handschoenen uittrekken waarmee zij de ‘dirty’ steunpakketten tot nu toe hebben gepresenteerd.

Staatssteun is niet gratis

Het kabinet en ondernemers moeten zich meer gaan beseffen dat de staatsteun niet is bedoeld om ondernemingen te redden, maar om werkgelegenheid te behouden. Hoewel die twee hetzelfde lijken te zijn is er wel degelijk een verschil. Het betekent namelijk dat het met staatssteun overeind houden van bestaande ondernemingen geen doel op zich is, maar slechts het meest logische en meest wenselijke middel. Dit creëert ruimte om voorwaarden te stellen aan bedrijven. Niet bij de tegemoetkoming in de betaling van werknemerssalarissen, wel bij iedere vorm van verruiming van een pakket. Het is primair geen gebruikmaking van een volksgezondheidscrisis voor politiek gewin, maar een verantwoorde manier van het aanwenden van miljarden euro’s belastinggeld om nu steviger te zijn. Dus ja, er moet worden gekeken naar verduurzamingsplannen, naar fairtrade en social return en daar waar ondernemingen kunnen verbeteren mag dit van hen worden gevraagd. Wanneer belastinggeld wordt aangewend mogen daar, nee moeten daar zelfs in deze tijd voorwaarden aan worden gesteld. Juist nu kunnen bedrijven zichzelf heruitvinden, wanneer de overheid zorgt voor financiële zekerheid. Doet de overheid dat niet, verwijdert het de ruwe randen van de steunpakketten niet, dan is een verdere taakstelling op onze ondernemers niet houdbaar. Juist daarom moet het kabinet nu nog ruimhartiger zijn en tegelijkertijd verfijnder en strenger optreden. Op die manier kunnen de miljarden die over de toonbank vliegen vormgeven aan een sterkere economie in een samenleving die nu nog ver weg lijkt.

Vakbonden moeten hun kop uit het zand halen

Wanneer bedrijven winst maken staan de vakbonden op het Malieveld te protesteren over het o zo vreselijke grootkapitaal. Zelfs de middelgrote ondernemers wordt in economisch goede tijden verweten dat ze harteloze monsters zijn. Nu het even wat minder gaat en het water bij een deel van ondernemend Nederland aan de lippen staat zijn de vakbonden stil. Weggedoken met hun kop in het zand zijn ze in geen velden of wegen te bekennen. Terwijl de overheid en de ondernemers zakken geld naar de zee slepen is er vanuit vakbonden in getroffen sectoren nog weinig beweging richting concessies waar te nemen. Het mag dan ook wel wat hartelijker vanuit de kant van werknemers in deze sectoren. Niemand vraagt om de percentages in te leveren die profvoetballers inleveren om hun werkgevers tegemoet te komen. Maar iets, iets zou veel werknemers in getroffen sectoren toch wel moeten lukken?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here