Regering, laat gemeentes niet weer in hun hemd staan.

Dat de plotselinge verspreiding van het coronavirus in Nederland tot economische schade leidt, is geen noviteit. De Trojka van minister Wiebes, Koolmees en Hoekstra dook direct de vergaderzaaltjes in om te vergaderen over de acties die Nederlandse staat moet ondernemen om de degradatie van de markt zoveel mogelijk te beperken. Nu de stof enigszins neerdaalt, vrienden elkaar weer onder de zonnestralen van juno mogen ontmoeten voor een koude kletser op het terras en lijsttrekkerskandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen zich één voor één aandienen of terugtrekken, ontstaat er ook ruimte om toekomstscenario’s te schetsen. En zoals verwacht zien die er niet al te rooskleurig uit.

Groningen is geen economische hotspot als de Randstad. Niet al te rooskleurig voor Nederland blijkt al snel een grof understatement als we het hebben over ons stukje land. De Groningse economie heeft nooit bekendgestaan als de sterkste van het twaalftal. Werkloosheid blijft een probleem van prangende aanhoudendheid en economische activiteit zoals die in de Randstad gekend wordt, hebben we in ’t Noorden nooit meegemaakt. Onze economische inferioriteit werd in april opnieuw geschetst door het Centraal Bureau voor de Statistiek dat aantoonde dat we in 2019 als provincie het slechtste jongetje van de klas waren. Toen behaalden we samen met Zuid-Limburg de dubieuze eerste plaats als het gaat om minste economische groei, namelijk onder de 0%, oftewel een krimp. Met Zuid-Limburg blijven we ook optrekken in nieuw economisch onderzoek van de Rabobank. Uit die cijfers in juni blijkt namelijk dat we samen met die regio de meeste krimp zullen ondervinden naar aanleiding van het Corona-virus. Onderzoek in opdracht van de provincie stipte deze grote val in inkomen ook al aan en maakt dit concreet door het desastreuze effect op de Grunnigse banenmarkt te illustreren.

Inktzwarte cijfers waarvan het effect door de hele samenleving te voelen zal zijn, en niet in de laatste plaats bij gemeentes en dus direct bij jou en mij. Die gemeentes staan er namelijk niet florissant voor en daarom trekken ze nu aan de bel. Gemeentes moet je zien als de overheid van om de hoek. Die is vlakbij, moet jou net wat beter kennen en in kunnen spelen op concrete lokale problemen. Uit onderzoek van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt nu dat 87% van de gemeenten financiële problemen door Corona verwacht. Door het mislopen van allerlei belastingen en huurgelden voelen ze het direct in de portemonnee. En dat is desastreus nieuws. Een gemeente die geldproblemen heeft betekent namelijk een gemeente die moet bezuinigen. Een op een vertaald behelst dat een directe val in het welzijn van groepen die het nu al moeilijk hebben. Eenzame ouderen, kwetsbare groepen en kinderen die opgroeien in armoede; voor hen is het lokaal beleid van de gemeente echt een enorme steun in de rug. Maar ook voor iedereen die niet tot die groepen behoort en graag eens naar een culturele instelling gaat, wil zwemmen of van sport houdt betekent minder geld van de gemeente minder welzijn voor jezelf. In de Grunnigse gemeenten, die al geen sterke positie hadden en nu weer als verliezer te boek komen te staan, betekent dit extra problemen.

De Groningse gemeenten hebben zware jaren achter de rug. Ze hebben er grote zorgtaken van het Rijk bijgekregen met minder geld en toen de economie draaide als een tierelier weigerde het kabinet, ondanks oproepen van de gemeenten zelf, met geld over de brug te komen. Nu het leeuwendeel van de gemeenten met de Groningse voorop opnieuw in zeer zwaar weer dreigt te geraken mag de regering hen niet weer laat stikken. Erken hun vitale taak voor de inwoners en steun hen, de zwaarst getroffen gemeenten voorop. Want een ketting is niet sterker dan zijn zwakste schakel.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here