Kiezelharde leugens en bedrog van Rutte, Kaag en Hoekstra

Bedrog van Rutte, Kaag en Hoekstra

Vandaag publiceerde RTL Nieuws een reconstructie waarin uiteen wordt gezet hoe het kabinet Rutte III doelbewust informatie achterhield voor de Tweede Kamer en diezelfde Kamer hier later doelbewust en gecoördineerd verkeerd over heeft geïnformeerd.

Na lichte tegenspartelingen door een niet nader genoemd bewindslied dat vraagtekens zette bij deze werkwijze tekende iedereen bij het kruisje in de ministerraden waarin werd geklaagd over Omtzigt en andere Kamerleden en werd afgesproken op welke manier de Kamer met een kluitje in het riet zou worden gestuurd.

Nadat Rutte op de drempel van het Paasweekend eindeloos herhaalde dat hij niet heeft gelogen staan de volgende onwaarheden die zijn lippen verlieten alweer zwart op wit opgetekend. Het is om in tranen uit te barsten zo ongeloofwaardig is de man die straks ongetwijfeld zal uitleggen dat hij geen herinnering heeft aan de gelekte inhoud van de notulen van deze ministerraden. Waar Ruttes wankele positie na zijn formatie-uitglijder iets leek te verstevigen is hij vandaag opnieuw door de vloer gezakt. Alleen een ware Houdini vindt op basis van deze reconstructie niet zijn Waterloo. Alleen een compleet hypocriete verzameling coalitiefracties stuurt Rutte en alle andere bewindslieden op basis van deze reconstructie niet naar huis.

M
oraalridder Sigrid Kaag die pocht over nieuw leiderschap ziet inmiddels geel van de liters smeltende boter die van haar hoofd naar beneden druipen. Ze zat erbij, keek ernaar en stemde ermee in. Kaag verdient met alle andere kabinetsleden honderd moties van wantrouwen en afkeuring voor deze gang van zaken. Terwijl Kaag publiekelijk danst op tafels, danste zij in het geniep met Rutte en het kabinet mee op het graf van de politieke geloofwaardigheid. Kaag is een ander mens met hetzelfde gebrek aan waarden en dezelfde schijnheiligheid als alle andere ministers die het aanzien van de politiek georkestreerd en doelbewust een volgende klap van jewelste hebben aangebracht.

De moreelverheven tweelingbroer van Kaag, tevens leider van de ChristenUnie Gert-Jan Segers die op geode vrijdag de haan kraaide over Rutte zal de komende dagen worden getest op de aanwezigheid van een ruggengraat. Wanneer hij daarover beschikt stuurt hij ook zijn eigen huichelende ministers Schouten en Slob naar huis. Hoe kan zijn ChristenUnie die zo hoog van de toren blaast over moraliteit gedogen dat ook hun kabinetsleden hebben gekronkeld in het duistere politieke web van deze toeslagenaffaire die Segers naar eigen zeggen zo heeft aangegrepen. Ook voor hem geldt dat zijn geloofwaardigheid op het spel staat. Nu een rechte rug tonen of voor altijd zwijgen over in plaats van te zwelgen in zijn heilige deugdzaamheid.

Wopke Hoekstra die het steeds over ´onze Pieter´ heeft en Rutte met een motie van afkeuring om zijn oren sloeg heeft het woord HYPOCRIET ook in kapitalen op zijn voorhoofd staan. Hij en zijn kabinetsvriendjes van het CDA deelden keurig mee in het onrechtmatig tegenwerken van Pieter Omtzigt. In lijn met zijn moreel verheven vingertje richting Rutte en in het belang van zijn partij kan Hoekstra alleen nog maar heel snel vertrekken. Als Hoekstra zelf deze reflectie niet kan opbrengen en heel snel afzwaait moet de nieuwe Tweede Kamerfractie van het CDA de ballen tonen die de afgelopen kabinetsperiode nog geen enkel moment leken te zijn ingedaald. Ze moeten stelling nemen voor hun collega Omtzigt en het eigen parlement in plaats van gedwee aan de halsband van opperblaag Hoekstra te blijven lopen.

Vindt Hoekstra niet tijdig een werkende spiegel en dalen de ballen van de CDA-fractie of leden niet tijdig in dan is het definitieve verval van de christendemocraten nabij. Niet alleen wordt de claim op normen en waarden minstens zo ongeloofwaardig als Rutte, Kaag en Hoekstra zijn, ook maken ze het Omtzigt vrijwel onmogelijk om samen te werken met mensen die op sociaaldemocratische wijze mes na mes na mes in zijn rug hebben gestoken. Het zou een volgende scheuring van het CDA en een verder decimering van de christendemocratie beteken.

Deze hele ministersploeg verdient het niet om in het zadel te blijven. Stuk voor stuk verdienen ze honderd moties van afkeuring en duizend moties van wantrouwen. Uit politiek gewin en ogenschijnlijk ingegeven door een waanbeeld van onaantastbaarheid heeft dit kabinet de laatste restjes van politieke geloofwaardigheid bij het grofvuil gezet. Dit land is beter af zonder Rutte. Zonder Kaag. Zonder Hoekstra. Met nieuwe verkiezingen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Scroll naar top