Stuur je opinie in!

Stuur via onderstaand formulier je opiniestuk naar ons in. Bijdragen aan Politiek van Morgen tellen minimaal 400 en maximaal 700 woorden. Vul de velden hieronder naar waarheid in en vink het vakje anoniem publiceren alleen aan wanneer je niet wilt dat jouw naam wordt gepubliceerd als auteur bij jouw bijdrage wanneer deze in aanmerking zou komen voor publicatie. Gelijktijdige aanbieding bij meerdere media is ongewenst.

Wij streven ernaar aangeboden opiniestukken binnen een dag na ontvangst te lezen en te besluiten of wel dan niet tot publicatie wordt overgegaan. Hierbij behouden wij ons het recht voor om redactionele en spel- en grammaticawijzigingen door te voeren in de aangeboden bijdragen.

Politiek van Morgen onderhoudt een liaison met het Dagblad van het Noorden. Bijdragen die op onze website verschijnen kunnen worden overgenomen door het grootste dagblad van Groningen en Drenthe.

Scroll naar top